Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ Β' 3515/29-12-2014, ΦΕΚ Β' 3890/6-11-2017, 5445/τ.Β΄/5-12-2018, 540/τ.Β΄/20-2-2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/ad-innovation-and-trans-disciplinarity-in-architectural-design/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Design

  The programme is organized in three strands that are associated with the familiarization with the concept of advanced design and its evolution through: innovation – transdisciplinarity + experimentation. The first strand concerns the role of creativity and innovation in design. The second strand concerns the tranverse communications among diverse domains for the possibility of innovative approaches through collaborations. The third strand concerns experimentation as a research methodology for advanced design.

  The programme is structured in three semesters.The first two are dedicated to a parallel unfolding with transverse communications among the three clusters of Praxis, Logos and Techniques. Enhancive courses, specialization studios (intensive workshops & seminars) and lectures organized by the Scientific Committee, are given by its members as well as other extinguish personalities as professors, researchers, artists or specialized scientists, supporting the process of studies. The third semester culminates in the major theory-dissertation and design thesis.  Enhancive seminars and lectures or/and educational trip are also provided.

  Course modules Praxis / Logos / Techne are available in the first two semesters and  refers to design practice (design studios), theory (design theory courses) and the combination of design and theory (research methodology courses that concerns materiality and digitality):

  Α. (DS) Design / Praxis

  Β. (TH) Theory / Logos

  Γ. (TD) Theory and Design /Techne

  The three clusters are developed in parallel, encouraging transverse conceptual shifts and communication practices. In this sense design / Praxis, theory / Logos and design-theory / Techne become areas of innovation and explore contemporary events through various means.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και πτυχιούχων συναφών Τμημάτων και Σχολών

 • Σημειώσεις: