Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε ιατρικό πλαίσιο(Psychodynamic Psychotherapy in Medical Settings)