Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 1342/13.04.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://acare.med.uth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Δ.Π.Μ.Σ έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής. Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι η δημιουργία αποφοίτων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε δομές Π.Φ.Υ. του συστήματος υγείας. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να αναλάβουν θέσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της φροντίδας υγείας. Η ακαδημαϊκή προετοιμασία θα τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που αφορούν άτομα, οικογένειες, ομάδες ή κοινότητες. Στη διάρκεια της φοίτησης θα αναπτυχθούν και θα
  βελτιωθούν οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να εφαρμοστούν στο εργασιακό περιβάλλον, στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην ακαδημαϊκή γραφή.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής
  Γραμματεία ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

  Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)
  Τ.Θ. 1400
  Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41100, Λάρισα
  Τηλ.: 2410-685710
  e-mail: acare@uth.gr