Προσθετική

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Οδοντιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 6

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3747/τ.Β΄/31-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 17100

  URL Ιστοσελίδας: http://www.dent.auth.gr/?q=node/2550

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί εξέλιξη του Π.Μ.Σ. στην «Οδοντιατρική» στις κατευθύνσεις «Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία», «Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» και «Προσθετική», που λειτούργησαν από το 2003 έως και σήμερα. Συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών στον Τομέα της Προσθετικής και γενικότερα της Υγείας του Στόματος.

  Το Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» καλύπτει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Τομέα της Προσθετικής. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. στις κατευθύνσεις «Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία», «Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» και «Προσθετική», κατά τη διάρκεια των ετών 2003 2017, σκοπεύει να καλύψει:

  α) τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις της κοινωνίας σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό,
  β) καινοτόμες εφαρμογές της τεχνολογίας,
  γ) την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στον Τομέα της Προσθετικής και
  δ) τη στελέχωση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, τόσο ακαδημαϊκών όσο και ιδιωτικών φορέων παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου στον τομέα της Προσθετικής εξειδίκευσης, καθώς και η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της Οδοντιατρικής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οδοντιατρικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Όλγα Μπίκα
  olgampika@dent.auth.gr,
  cladopou@dent.auth.gr
  τηλ.: 2310 999477