Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές-ΤΕΚ

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης