Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

  Πόλη: ΛΑΜΙΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2800/13.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://icb.sci.uth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. αποτελούν οι γνωστικές περιοχές της Πληροφορικής, της Επιστήμης των Υπολογιστών και της Βιοϊατρικής.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των φοιτητών στα παραπάνω αντικείμενα και η ανάπτυξη συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών.
  Το Δ.Π.Μ.Σ του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων στους τομείς:
  α) της Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας,
  β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης, και
  γ) της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ανάλογα με την κατεύθυνση, απόφοιτοι των πανεπιστημιακών Τμημάτων ως ακολούθως:

  Κατεύθυνση α:
  Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής, Επιστήμης των Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Κατεύθυνση β:
  Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Κατεύθυνση γ:
  Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής, Επιστήμης των Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Φιλολογικών Τμημάτων και Φιλοσοφικών Σχολών, και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και
  πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Τα αρμόδια όργανα του Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορούν να ορίζουν ειδικές απαιτήσεις για τους εισακτέους κάθε κατεύθυνσης.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», στις κατευθύνσεις:
  α) «Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία»
  β) «Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, στη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και στην Προσομοίωση»
  γ) «Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Θ.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.:
  3ο χ.λ.μ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας, 35100, Λαμία

  Τηλ: 22310 – 60225 60226
  e-mail: icb [at] dib.uth.gr

  Ραφαηλίδου Ελένη

  e-mail:  rafailidou [at] dib.uth.gr

  Γραμματέας Δ.Π.Μ.Σ. Μπουσίου Ευαγγελία

  e-mail: evangb [at] dib.uth.gr