Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3273/τΒ/8-8-18

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://mscdss.ds.unipi.gr/

 • Ειδικεύσεις:

  Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
  – Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
  – Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)