Περιβάλλον και Ανάπτυξη

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Σχολή: Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής

  Τμήμα: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3265 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://environ.survey.ntua.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στο πεδίο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».
  Σκοποί του Προγράμματος είναι:
  α) Η διεπιστημονική εμβάθυνση και ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, κυρίως θετικής κατεύθυνσης, στις μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης
  διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας, συνεργασίας και αντιμετώπισης των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων και προβλημάτων του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης, καθώς και των σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους, για να καλύψουν με επάρκεια τις σχετικές ανάγκες του δημοσίου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα.
  β) Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  1η Κατεύθυνση: Περιβάλλον και Ανάπτυξη και
  2η Κατεύθυνση: Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • Σημειώσεις:

  1η Κατεύθυνση Σπουδών
  Διεύθυνση:

  Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
  ΤΚ 15780, Αττική, Ελλάδα

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
  Γραφείο Στήριξης ΔΠΜΣ
  Έφη Παπαλόη
  Τηλ.: (0030) 210 772 2776
  Fax: (0030) 210 772 2776
  Email: envdev@central.ntua.gr
  Twitter: https://twitter.com/DevelopmentNtua

  2η Κατεύθυνση Σπουδών

  Διεύθυνση:
  Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
  ΤΚ 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  Μάριος – Σαδίκ Κοφινάς ΕΤΕΠ ΕΜΠ
  Τηλ:  (0030) 265 602 9040
  Fax: (0030) 265 602 9046
  Email: envdev@central.ntua.gr
  info@mountains.ntua.gr