Επιχειρηματική Αναλυτική

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ2774/12-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 7200

  URL Ιστοσελίδας: http://analytics.aueb.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business
  Analytics)» έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία: (α) διοίκηση επιχειρηματικής απόδοσης και καινοτομίας, (β) πο-
  σοτικές μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων, (γ) ανάλυση και διαχείριση δεδομένων, και (δ) επιχειρησιακές εφαρμογές
  και εργαλεία analytics.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  The program is seeking competent, self-motivated individuals with strong quantitative skills. To apply to the Master of Science in Business Analytics program, applicants must have a bachelor’s degree. All fields will be considered, but management science, business administration, mathematics, physics, statistics, engineering and computer science seem a natural fit for the program. Some knowledge on basic IT concepts, such as basic programming, is assumed. The student population is expected to be bi-modal: some students will be skewed more towards technology and others more towards business. This is a challenge (to keep a good balance between the two) and an opportunity (to make them learn from each other) at the same time.

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (5 εξάμηνα)