Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2111/08.06.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2950

  URL Ιστοσελίδας: http://econophysics.uth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΔΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων.
  Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οδηγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.
  Ο σκοπός του προγράμματος είναι:
  1. Να παρέχει γνώσεις και να επιλύει προβλήματα σε θέματα Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικής με χρήση των νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής Φυσικής.
  2. Να εμβαθύνει στην ανάλυση ρίσκου των επενδύσεων με χρήση των πιο εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων της ανάλυσης δεδομένων, ώστε να μπορούν να εργασθούν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούν στον τομέα των επενδύσεων.
  3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών με τα αντικείμενα σπουδών του ΠΜΣ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  28ης Οκτωβρίου 78, 38333, Βόλος Κτίριο Ματσάγγου, 1ος Όροφος, Γραφείο Α8
  Τηλ: 2421006349 – Φαξ: 2421006348
  secpost-econophysics@uth.gr