Οικονομική Επιστήμη (Economics), με αγγλικό ισοδύναμο τίτλο Master of Philosophy (Mphil) in Economics

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2915 Β΄2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.econ.uoa.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Οικονομική Επιστήμη
  2. Ποσοτικές Μέθοδοι(η ειδίκευση προσφέρεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα)
  3. Οικονομική Ιστορία (η ειδίκευση προσφέρεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα)