Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

  Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

  Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 για την Πλήρη φοίτηση, 4 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Επιστήμη της εκπαίδευσης,Εκπαίδευση,Οικονομικά,Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3273/τΒ/08-08-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.msc-econedu.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, έχει ως αντικείμενο, τη μελέτη και την έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι: να προσφέρει στους αποφοίτους του τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε:
   Να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών.
   Να είναι ικανοί να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών διοίκησης σε τομείς εκπαίδευσης τόσο στο δημόσιο όσο
  και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
  . Να μπορούν να στελεχώσουν θέσεις σε Εκπαιδευτικές Μονάδες και Οργανισμούς με αντικείμενο την αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών.
   Να είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στη μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα τόσο σε περιβάλλοντα τυπικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής, καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄). Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι Έλληνες και οι αλλοδαποί πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.

  Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ.) ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008.

 • Σημειώσεις:

  Τα τέλη φοίτησης είναι 3.500 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις : Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Ιούνιο.

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
  Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς
  (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος, γραφείο 110

  Τηλέφωνα: 210 4142081, 210 4142117, 210 4142077 210 4142346

  E-mail: