Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 για την πλήρη, 4 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Νομική,Οικονομικά,Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3323/10.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4200

  URL Ιστοσελίδας: https://www.dept.aueb.gr/lawecon

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα υποψηφίων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό/γνωσιακό υπόβαθρο.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε αποφοίτους Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Σπουδών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής, Θετικών, Κοινωνικών και Τεχνολογικών επιστημών, κ.ά., που έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα ενεργειακών αγορών.

  Επιπλέον, απευθύνεται τόσο σε αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα το κύκλο σπουδών τους στα πλαίσια ενός Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης, όσο και σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,  τα οποία αφενός μεν λόγω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας  και ανέλιξης χρειάζονται την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρει το Πρόγραμμα, αφετέρου όμως, λόγω των υποχρεώσεων τους αυτών θα επιλέξουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα πλαίσια  Προγράμματος Μερικής Φοίτησης.

  Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα
  οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

  Το Π.Μ.Σ. θα δέχεται έως 50 (πενήντα) φοιτητές για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έως 50 (πενήντα)
  φοιτητές για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί 26
  διδάσκοντες. Αυτό αντιστοιχεί σε 3,8 φοιτητές ανά διδάσκοντα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά
  πεδία:
  → Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας
  → Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  https://www.dept.aueb.gr/el/lawecon-contacts