Νέα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία και Ανάπτυξη

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2930/20.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2900

  URL Ιστοσελίδας: http://neka-master.uth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ΔΠΜΣ «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» έχει χαρακτήρα προγράμματος εξειδίκευσης ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών κι έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

  Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού σε ένα εθνικό περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την οικονομική κρίση και την κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας και ένα διεθνές περιβάλλον ραγδαίων
  μετασχηματισμών, δομικών ανισορροπιών, σημαντικών ευκαιριών αλλά και μεγάλων κινδύνων.

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων και προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ίδρυσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την οπτική γωνία της καινοτόμου δράσης, της αξιοποίησης διαθέσιμων οικονομικών και τεχνολογιών εργαλείων ανάπτυξης και της διαχείρισης της αλλαγής.

  Παρέχει ένα ισορροπημένο μίγμα θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και βασίζεται σε βιωματικές τεχνικές, όπου οι φοιτητές αποκτούν προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες μέσα από την επαφή τους με υπαρκτά προβλήματα και μέσα από την επαφή και αλληλεπίδραση
  με στελέχη σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι μέθοδοι διδασκαλίας και οι διαδικασίες απόκτησης γνώσης περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και κύκλους συζητήσεων brainstorming με ειδικούς, μελέτη υπαρκτών προβλημάτων συγκεκριμένων κλάδων ή επιχειρήσεων, επισκέψεις και internships σε επιχειρήσεις, διαμόρφωση και παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση επιτυχημένων και αποτυχημένων πρακτικών από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, debates και κοινωνική διαβούλευση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θετικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Θ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Θ.

 • Σημειώσεις:

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

  ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ

  Tηλ: 2421 074729
  e-mail: vbellou@econ.uth.gr

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Π.Μ.Σ.

  e-mail: neka-master@uth.gr

  Ισίδωρος Παππάς
  τηλ. 2421 074455, e-mail: ipapas@uth.gr
  Στέβη Βαφειάδου
  τηλ. 2421074444, fax: 2421074384
  e-mail: stvafeia@uth.gr