Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Τμήμα: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3773 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.naval.ntua.gr/graduate

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένες σπουδές για την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας», που είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα.
  Περιλαμβάνει τρεις επί μέρους κατευθύνσεις, ως εξής:
  (α) Ναυτική Τεχνολογία,
  (β) Θαλάσσιες Κατασκευές καιΕκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, και (γ) Θαλάσσιο Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  Σκοπός του ΔΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ενισχύεται επίσης η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας.
  Συγκεκριμένα, το ΔΔΠΜΣ «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας», παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
  Επί μέρους στόχοι του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
  α. Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας», έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης που είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
  και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.
  β. Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας.
  γ. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας, με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.
  Πέραν όμως της κάλυψης των αναγκών της ναυτικής τεχνολογίας, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τη λειτουργία των πλοίων, το παρόν Διατμηματικό Πρόγραμμα
  Μεταπτυχιακών Σπουδών στόχο έχει να καλύψει και τις τεχνολογικές και ερευνητικές εξελίξεις αιχμής στον τομέα της Θαλάσσιας Τεχνολογίας, οι οποίες είναι συνυφασμένες και με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα:
  • την εκμετάλλευση θαλάσσιων και υποθαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων (εξαγωγή υδρογονανθράκων και ορυκτών από το θαλάσσιο περιβάλλον, ανάκτηση ενέργειας από θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές (κυματική, υδροκινητική), αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής θάλασσας και παράκτιων ζωνών, κ.α.)
  • τον θαλάσσιο τουρισμό και ναυταθλητισμό (π.χ. μαρίνες, ιστιοπλοϊκά σκάφη, κ.α.)
  • την προστασία και παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών (π.χ. ιδιότητες και χαρακτηριστικά ελληνικών θαλασσών, προβλήματα μεταφοράς και διάχυσης της ρύπανσης, μέσα προστασίας, κ.α.).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και ΕΛΚΕΘΕ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, κα Χ. Παπαστεργίου, κα Π. Κάντα
  τηλ.: 2107721926, 2107724147, 2105780968,
  email: app_dpms@naval.ntua.gr, secrmet@mail.ntua.gr