Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού/Program in Museology and Cultural Management

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Τέχνες,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3591/τ.Β'/26-9-2019 (Κανονισμός), ΦΕΚ Β / Αρ. φύλλου 4153/ 21-09-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2900

  URL Ιστοσελίδας: http://ma-museology.web.auth.gr/dpms-mouseiologia/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Aντικείμενο του Δ.Δ.Π.M.Σ. είναι η πρακτική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της Mουσειολογίας (θεωρητικής και εφαρμοσμένης), του Αρχιτεκτονικού, Νοηματικού και Εκθεσιακού σχεδιασμού, της Μουσειοπαιδαγωγικής, της Πολιτιστικής Ερμηνείας, Διαχείρισης και Ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της χώρας κινητού ή σταθερού, υλικού ή άυλου (αρχαιολογικού και νεώτερου) σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

  Σκοπός του Δ.Δ.Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στη Mουσειολογία (θεωρητική και εφαρμοσμένη), στον Αρχιτεκτονικό, Νοηματικό και Εκθεσιακό σχεδιασμό, στη Μουσειοπαιδαγωγική, στην Πολιτιστική Ερμηνεία, Διαχείριση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της χώρας κινητού ή σταθερού, υλικού ή άυλου (αρχαιολογικού και νεώτερου) με την παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου, το οποίο είναι απαραίτητο για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας που συνδέονται με τη διοίκηση και διαχείριση του πολιτισμού στα μουσεία, τους πολιτιστικούς οργανισμούς, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα σύνολά τους, καθώς και στην εκπαίδευση.

  Στο Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων Τμημάτων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Πολυτεχνικών Σχολών
  Θετικών Επιστημών
  Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
  Κοινωνικών Επιστημών
  Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γεωργία Κωλέττη
  gkoletti@arch.auth.gr
  τηλ. 2310994364