Μηχανική Συγκολλήσεων και μη Καταστροφικός Έλεγχος – Master of Science – MSc in Welding Engineering and Non

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3582/τ.Β΄/26-09-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: http://weld-ndt@grad.teiwm.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων μηχανικών και πτυχιούχων άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των συγκολλήσεων και του μη καταστροφικού ελέγχου κατασκευών και υλικών καθώς και της πιστοποίησης αυτών.
  Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την επιστήμη και τις διάφορες τεχνικές συγκόλλησης.
  • Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την επιστήμη και τις διάφορες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου.
  • Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών μέσω μη καταστροφικού ελέγχου.
  • Κατανόηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Ταχυδρομική διεύθυνση:
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «WELD & NDI»
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
  50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΠΣ WELD & NDI
  Τηλ.: 2461056413

  Email: weld-ndt@uowm.gr

  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ WELD & NDI
  Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος

  Email: smaropoulos@uowm.gr