Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκολογία Μαστού

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3830/17.08.2021

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.auth.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκολογία Μαστού» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της διαχείρισης της γυναικολογικής ασθενούς ή και της ασθενούς με καρκίνο μαστού. Το πρόγραμμα σπουδών δεν υποκαθιστά το πρόγραμμα εξειδίκευσης των επαγγελματιών υγείας στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο αλλά στοχεύει στην παροχή όλων των σχετιζόμενων θεωρητικών γνώσεων, από τις βασικές επιστήμες μέχρι τις κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης των ασθενών και τις ειδικότητες που παρέχουν συμπληρωματικές θεραπείες.
  Το γνωστικό αντικείμενο στη Γυναικολογική Ογκολογία και την Ογκολογία Μαστού επικεντρώνεται στη διερεύνηση, έλεγχο, αντιμετώπιση και θεραπεία των καλοηθών και κακοηθών νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος και των μαστών. Η γυναικολογική ογκολογία αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους κλάδους της γυναικολογικής παθολογίας. Για τη θεραπεία και αποκατάσταση του γυναικολογικού καρκίνου απαιτείται η συνεργασία του γυναικολόγου – ογκολόγου με ακτινοθεραπευτή ή και χημειοθεραπευτή. Επίσης απαιτείται και η στενή συνεργασία και με άλλου είδους ιατρικές ειδικότητες, όπως του παθολογοανατόμου ή του κυτταρολόγου με στόχο να εφαρμοστεί η καταλληλότερη για την κάθε ασθενή αγωγή. Στη σύγχρονη αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου εντάσσονται και η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική μέθοδος.
  Στα κυριότερα επιστημονικά πεδία της γυναικολογικής ογκολογίας εντάσσονται ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου, των ωοθηκών, του αιδοίου, του κόλπου και του μαστού. Η μεγάλη συχνότητα και οι σοβαρές σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες των κακοηθών νεοπλασιών του γυναικείου γεννητικού συστήματος οδήγησαν στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου του πληθυσμού, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες γνώσεις και μεθόδους, προϊόντα βασικής κλινικής έρευνας και αποκτημένης εμπειρίας για
  την αντιμετώπιση και θεραπεία των ασθενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό και με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα της Ιατρικής επιστήμης, με την εφαρμογή νέων μεθόδων έρευνας (π.χ. μηχανιστική μάθηση, ανάλυση μεγάλου όγκου
  δεδομένων), προτείνεται η ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκολογία Μαστού».
  Ο σκοπός λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στον τομέα της Γυναικολογικής Ογκολογίας και Ογκολογίας Μαστού.
  Οι βασικοί στόχοι ίδρυσης του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
  – Παροχή επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο και στην ιδιαίτερη παθολογία των γυναικείων κακοηθών νεοπλασιών.
  – Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση των παθολογικών καταστάσεων που εμφανίζονται.
  – Δημιουργία επαγγελματιών υγείας με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
  – Συμβολή στη στελέχωση των δομών και υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
  Οι γενικότεροι στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκοπούν:
  α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών/-τριών σε διεθνή και ελληνικά συνεδρία στα οποία οι φοιτητές/-τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες,
  γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα Πανεπιστήμια, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
  1. Απόφοιτοι/-ες Τμημάτων Α’ κύκλου σπουδών Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας ή Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Μαιευτικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοπληροφορικής, Ακτινοθεραπευτικής, υποψήφιοι/-ες ή ειδικευόμενοι/ -ες για την ειδικότητα της Μαιευτικής και Ογκολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017).

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκολογία Μαστού» (MSc-Gynecologic Oncology & Breast Oncology)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  τηλ.: 0030 6934050763 (κ. Σταμάτιος Πετούσης),
  και ώρες Δευτέρα-Παρασκευή 13:00-14:00