Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Τέχνες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2029/Β/5-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3250

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/53-grafikes-texnes-polymesa-ma/6502-grafikes-texnes-polymesa-ma-etos-eisagogis-apo-to-2018-2019

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο ευρύτερο επιστημονικό και σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων.

  Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει αρμονικά γνώσεις:
  α) στο πεδίο των τεχνών και της εικαστικής δημιουργίας, του σχεδιασμού επικοινωνίας και του δημιουργικού σχεδιασμού για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με τη βοήθεια της οπτικής επικοινωνίας, β) στο ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, της τυπογραφίας και της συσκευασίας, και με τη μελέτη των πεδίων του σχεδιασμού εφαρμογών στο διαδίκτυο, των συστημάτων διαδραστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού διεπιφανειών.

  Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα τους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο δημιουργικό σχεδιασμό εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων, στις διοικητικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, του σχεδιασμού και της παραγωγής συσκευασιών, καθώς επίσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών στο διαδίκτυο με έμφαση στη μελέτη διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών διεπιφανειών.
  Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στα ανωτέρω, έτσι ώστε οι από φοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Σε όσους θέλουν να εργαστούν στον ευρύτερο τομέα της δημιουργικότητας. Το 60% καλύπτονται κατά προτεραιότητα από αποφοίτους σχολών με συναφές αντικείμενο την τέχνη. Το 30% καλύπτονται κατά προτεραιότητα από αποφοίτους σχολών Α.Ε.Ι. ή πρώην Α.Τ.Ε.Ι. γενικού αντικειμένου και τέλος το 10% απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των γραφικών τεχνών, της γραφιστικής ή των πολυμέσων.

 • Σημειώσεις:

  Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών επικοινωνήστε με:

  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ευαγγελία Κωνσταντίνου
  τηλ: 2610 367315 – fax: 2610 367110 – e-mail: gtp@eap.gr

  Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:
  τηλ: 2610 367300 – fax: 2610 367110 – e-mail: info@eap.gr.