Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας (Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and Defence and International Security Studies)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Department of Turkish Studies and Modern Asia

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4112 Β΄2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5100

  URL Ιστοσελίδας: http://www.turkmas.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας έχει ως αντικείμενο τη Γεωπολιτική Ανάλυση, τη Γεωστρατηγική Σύνθεση και τις Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που προάγουν την ανάπτυξη της έρευνας στις ως άνω επιστημονικές περιοχές, μέσω εξοικείωσής τους με τις σύγχρονες θεωρίες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις προηγμένες τέχνες, τις σχετικές με τη θεωρία και την πράξη στα οικεία πεδία, καθώς και μέσω της εμπράκτου μυήσεώς τους στην επιστημονική έρευνα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» (Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and Defence and International Security Studies).

 • Σημειώσεις:

  Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα. Ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική και η ρωσική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της αγγλικής.
  Επικοινωνία
  κ. Γεωργία Κουλούρη, τηλ. 210 3689579, email: gokul@turkmas.uoa.gr