Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα (MSc in General Pediatrics andPediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3825 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.msc-pediatrics.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει ως αντικείμενο την Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα.
  Η Γενική Παιδιατρική και οι Εξειδικεύσεις της, με την συνεχή πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο επιστημονικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε αυτά τα επιστημονικά πεδία.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και η παροχή υψηλής ποιότητας
  α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και Παιδιατρικές Εξειδικεύσεις, καθώς και
  β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.

  Θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:
  ƒ Γενική Παιδιατρική
  ƒ Παιδιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  ƒ Γενετική
  ƒ Φαρμακολογία
  ƒ Εξειδικευμένη Παιδιατρική
  ƒ Λοιμώξεις στην Παιδιατρική
  ƒ Ενδοκρινολογία, Μεταβολισμός και Διαβήτης
  ƒ Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική
  ƒ Πνευμονολογία/Αλλεργιολογία
  ƒ Εφηβική Ιατρική
  ƒ Παιδιατρική και Εφηβική Γυναικολογία
  ƒ Εντατική και Επείγουσα Παιδιατρική
  ƒ Πρώτες Βοήθειες
  ƒ Ειδικά Παιδοχειρουργικά Θέματα
  ƒ Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα
  ƒ Πληροφορική της Υγείας
  ƒ Διοίκηση Μονάδων Υγείας
  ƒ Νομικά και Ηθικά θέματα στην Παιδιατρική
  ƒ Βιοστατιστική
  ƒ Μεθοδολογία Έρευνας
  ƒ Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων
  ƒ Πρακτική Άσκηση
  ƒ Διπλωματική Εργασία
  Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη στον ιδιωτικό, στο δημόσιο αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να:
  ƒ στελεχώσουν Παιδιατρικές Μονάδες και Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα,
  ƒ απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου,
  ƒ διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
  ▪ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικών Σχολών και λοιπών Τμημάτων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  ▪ κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  ▪ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων λοιπών Επιστημών, με εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Υγείας.
  ▪ καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών και Τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).

 • Σημειώσεις:

  Πληροφορίες

   

  Στο τηλέφωνο: 697-40-2424-1, στο email: msc-pediatrics@med.uoa.gr,

  και στην ιστοσελίδα https://www.msc-pediatrics.gr/