Γενετική Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Τμήμα: Γεωπονίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4272/τ Β΄/27-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://mpsplantbreeding.agro.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γενετική Βελτίωση και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού» έχει ως γνωστικά αντικείμενα τη Γενετική και τη Βελτίωση των Φυτών με χρήση συμβατικών μεθόδων, μοριακών εργαλείων και Βιοτεχνολογίας, που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των αρχών και μεθόδων που διέπουν τη βελτιωτική διαδικασία και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Περιλαμβάνονται νέα αντικείμενα όπως η Γονιδιωματική και η Φαινομική ανάλυση όπως αυτά ενσωματώνονται στη βελτιωτική διαδικασία.

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή δραστηριοποίησή τους στον ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα της γεωργικής φυτικής παραγωγής. Ειδικότερα, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση ενός σύγχρονου βελτιωτικού προγράμματος δημιουργίας νέων ποικιλιών, να κατανοούν και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εγγραφή νέων βελτιωμένων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο και να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Επίσης θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να διεξάγουν εξειδικευμένη και πρωτότυπη έρευνα στο ευρύτερο πεδίο της Γενετικής και της Βελτίωσης των φυτών που θα οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος παρέχοντας τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και αποφυγή απώλειας των διακεκριμένων πτυχιούχων στο εξωτερικό.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής

  Γεωπονίας
  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  Βιολογίας
  Βιοτεχνολογίας

 • Σημειώσεις: