Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Τμήμα: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3762 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms_phys_tech-apl.htm

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η
  ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
  και η καλλιέργεια, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, της Φυσικής
  και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών που θεραπεύονται από τους συνεργαζόμενους Τομείς και Ινστιτούτα,
  όπως δηλώνονται στο ανωτέρω άρθρο 1.
  Ο σκοπός του προγράμματος είναι:
  (α) η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής
  κατεύθυνσης στα θέματα της Φυσικής και των Τεχνολογικών Εφαρμογών, ώστε να είναι κατάλληλοι να εργαστούν στην έρευνα και ανάπτυξη, στην πλαισίωση ερευνητικών
  κέντρων, ακαδημαϊκών μονάδων, και ως επιμορφωμένοι
  καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης.
  (β) η εις βάθος κατάρτιση και, μέσω της εκπόνησης Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης, η ανάπτυξη ερευνητικών
  ικανοτήτων των αποφοίτων του προγράμματος έτσι ώστε
  να καθίστανται ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.
  (γ) η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων του προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
  (Δ.Δ.) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του Ε.Μ.Π.
  σύμφωνα με όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Μ.Π. και εφόσον αποφασίσει θετικά η
  ΓΣΕΣ της εν λόγω Σχολής.
  (δ) η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων του προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
  (Δ.Δ.) σε οποιοδήποτε Τμήμα Φυσικής και Εφαρμογών
  αυτής της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Μηχανολόγων Μηχανικών, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας και Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”