Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης (Διακρατικό ΠΜΣ)