Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

 • Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Ο.Α.)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων,Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2680/06-07-2018, τ. Β΄

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3800

  URL Ιστοσελίδας: http://www.farmbm.aua.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, ικανών να χειριστούν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα σχεδιασμού και λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών κυρίως και δευτερευόντως στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής.
  Ο πρωτογενής τομέας έχει ανάγκη επιστημόνων που να διαθέτουν σε βάθος τις απαραίτητες γνώσεις της παραγωγικής διαδικασίας, παράλληλα με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων της οικονομικής επιστήμης για την αποτελεσματική διοίκηση των μονάδων παραγωγής ή την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλών. Από την άλλη μεριά, η σημερινή κοινωνική και οικονομική διαμορφούμενη πραγματικότητα στη χώρα μας επιβάλλει την ανάγκη ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου και την υποστήριξη της αναζωογόνησης της υπαίθρου, παράλληλα με την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. Η βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στο πλαίσιο της μπλε ανάπτυξης αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία. Το προτεινόμενο ΠΜΣ στοχεύει στην εξειδίκευση επιστημόνων για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για το σχεδιασμό
  και την εφαρμογή προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και των προγραμμάτων θάλασσας και αλιείας.
  Το ΠΜΣ αποτελεί εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σπουδών που συνδυάζει τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη θεωρητική γνώση με την αναπτυξιακή πρακτική, με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή και διαχείριση της καινοτομίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων τμημάτων των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  1. “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Ε.Ζ.Π.)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
  (Κτίριο Διοίκησης)
  τηλ.210 52 94 770
  farmbm@aua.gr