Επεμβατική Καρδιολογία (MSc in Interventional Cardiology)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3825 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/epembatiki_kardiologia/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επεμβατική Καρδιολογία » αποτελεί η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στην καρδιολογία και ειδικότερα στην επεμβατική καρδιολογία, προάγοντας τη γνώση και την έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
  Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και εργαστηριακή άσκηση στη θεωρητική και στην πρακτική προσέγγιση του θέματος.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής (ειδικότερα στην επεμβατική καρδιολογία) και της Νοσηλευτικής επιστήμης.…
  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών στις αρχές των νέων διαγνωστικών και επεμβατικών μεθόδων, θεραπειών και φροντίδας ασθενών και επί πλέον στο να μπορούν οι απόφοιτοι:
  • Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
  • Να στελεχώσουν Αιμοδυναμικά εργαστήρια, Καρδιοχειρουργικές Μονάδες, Καρδιολογικές Μονάδες και Καρδιολογικά Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
  • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
  • Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
  • Να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.
  • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
  • Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους χώρους εργασίας
  • Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους νοσηλείας
  • Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» «INTERVENTIONAL CARDIOLOGY».

 • Σημειώσεις:

  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132088686
  • Email: konsof@uoa.gr