Εφαρμοσμένη Πληροφορική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώης, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://api-msc.e-ce.uth.gr/index.php

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (Applied Informatics) οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (MSc in Applied Informatics).

  Στόχος του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και νέων δεξιοτήτων από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμα και από επιστημονικά αντικείμενα εκτός Πληροφορικής, έτσι ώστε να επιτύχουν την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, την συγκρότηση γνωστικής υποδομής καθώς και την εμβάθυνση γνώσεων και δεξιοτήτων στην επιστήμη της Πληροφορικής, που είναι απαραίτητες τόσο στα σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας όσο και στην περαιτέρω επιστημονική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» παρέχει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και νέες δεξιοτήτες σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμα και από επιστημονικά αντικείμενα εκτός Πληροφορικής. Ειδικότερα απευθύνεται σε:

  •  Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να επικαιροποιήσουν/εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να ειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης των Υπολογιστών.
  •  Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που θέλουν να ειδικευτούν στην Πληροφορική.
  •  Πτυχιούχους Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων και ΑΤΕΙ που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  pgsec@e-ce.uth.gr

  τηλ: 2421074934