Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική/Applied Economics and Finance

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4317 Β΄2018 )

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.econ.uoa.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική (Financial Analysis and Policy)
  2. Δημόσια Ελεγκτική (Public Auditing)
  3.Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Applied Accounting and Auditing)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 4800 για τις ειδικεύσεις “Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  και Πολιτική” και “Δημόσια Ελεγκτική”/7400 για την ειδίκευση
  «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»