Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων (Applied Risk Management)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3914 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4250

  URL Ιστοσελίδας: http://www.econ.uoa.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Ο σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που σου χρειάζονται, έτσι ώστε να γίνεις ένα ηγετικό στέλεχος στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά των κατάλληλων γνώσεων και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό και ολοκληρώνεται μέσα σε ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-48 μηνών. Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό, είναι το κλειδί για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα ηγετικό στέλεχος στον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έχει σχεδιαστεί για στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

  Στο πρόγραμμα αυτό, έχεις την ευκαιρία να σπουδάσεις με την καθοδήγηση διδασκόντων, οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, παγκοσμίως. Θα αποκτήσεις γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και θα αναλύσεις εγχώρια και διεθνή θέματα που σχετίζονται με την οικονομία και τον κόσμο των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας ποσοτικά εργαλεία που θα σε βοηθήσουν ως προς την αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική διοίκηση και την εφαρμοσμένη διαχείριση κεφαλαίων και κινδύνων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 • Ειδικεύσεις:

  1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων (Risk Management)
  2.Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit)
  3.Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία του ΠΜΣ,
  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: appliedriskmgt@econ.uoa.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59, Αθήνα,
  5ος όροφος, γρ. 504, τηλ: 210 368 9465, 9433