Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πόλη: ΡΟΔΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Ιστορία και Αρχαιολογία,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3215/03.08.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: https://archsci.aegean.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες και ειδικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. Το Κοινό Π.Μ.Σ. είναι πρωτότυπο και περιέχει ικανό εύρος ως γνωστικό αντικείμενο διεπιστημονικού χαρακτήρα, όπου τέσσερις άξονες – Αρχαιομετρία, Αρχαιολογία, Συντήρηση, Ψηφιοποίηση – συγκλίνουν σε ένα
  Στόχο – στην αειφόρο ανάδειξη Πολιτισμικής Αρχαιολογίας δηλ. Αρχαιολογίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Αρχαιομετρία με τις μεθόδους και τεχνικές από τις θετικές επιστήμες, η επιστήμη της Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, η Ψηφιακή πολιτισμική αρχαιολογία και κληρονομιά, με τη Διαχείριση τους στην τεκμηρίωση, διατήρηση, ανάδειξη, διάχυση και αειφορία ενός τόπου μιας περιφέρειας μιας Χώρας. Αυτή η συνύπαρξη, αρμονικά διαρθρωμένη στην θεωρία, εμπειρία στην αξιοποίηση λογισμικών εφαρμογών, την πρακτική άσκηση, και κυρίως την αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών, νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθοδολογιών στην μελέτη, αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω της διπλωματικής εργασία, αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία και καινοτομία, με δυναμική που προετοιμάζει τον φοιτητή για καριέρα στον ιδιωτικό, δημόσιο χώρο εργασίας.
  Το Κοινό Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με τη μεταπτυχιακή κατάρτιση και επιστημονική εξειδίκευση στις εφαρμογές οργανολογιών, μεθοδολογιών και ψηφιακών συστημάτων από τις θετικές επιστήμες στην αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά. Το Κοινό Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες (ΕΑΕ) στοχεύει σε θεωρητικό και κυρίως πρακτικό επίπεδο στην απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών εφοδίων και την ευρύτερη κατάρτιση ατόμων με ειδικά ενδιαφέροντα στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Πρόσληψη εξειδικευμένων γνώσεων, πέραν των εισαγωγικών στο προπτυχιακό επίπεδο, σε βάθος, πλάτος, συγκριτική και προβληματισμό. Βιωματικές δράσεις χειρισμού φορητής οργανολογίας και λογισμικών στην εκμάθηση τεχνολογικών «εργαλείων» κατά εύληπτο και κατανοητό τρόπο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Master thesis).
  Το Κοινό Π.Μ.Σ στοχεύει σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της εφαρμοσμένης σύγχρονης τεχνολογίας στην αρχαιολογία διά βίου μάθησης, της εκπαίδευσης νέων πτυχιούχων και ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και τη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο χώρο της αρχαιομετρίας, της αρχαιολογίας ΝΑ Μεσογείου και Μ. Ανατολής, ψηφιακής αρχαιολογίας, βασικών αρχών συντήρησης και διαχείρισης αρχαιοτήτων ως εκπαίδευση και επιμόρφωση. Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων αρχαιολογικών προγραμμάτων και ψηφιακής κληρονομιάς στην εκπαίδευση, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Αιγαίου, αλλά και στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Με εφαρμογές στην κοινωνία της πληροφορίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συστήματα διά βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών από το χώρο των νέων τεχνολογιών και την διαχείριση και συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων, με σκοπό την αξιοποίησης τους στην διερεύνηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη, τοπική, περιφερειακή και εθνική αειφόρο ανάπτυξη και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Απώτερος στόχος η αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος των αρχαίων πολιτισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την χρήση σύγχρονων προσεγγίσεων στις ανασκαφές, τη θεωρητική ερμηνεία και τη διεπιστημονική μελέτη των ευρημάτων μέσω των φυσικών επιστημών και της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου International Telematic University Uninettuno Ιταλία (Επισπεύδον)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Καθ Κυριάκος Κουβελιώτης, Uninettuno (k.kouveliotis@uninettunouniversity.net), Για θέματα διοικητικά-οικονομικά.