Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA: Master in Business Administration)

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2491/29-06-2018 & ΦΕΚ 1352/06.04.2021 τ.Β΄

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://econ.duth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο – Σκοπός

  Tο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών (MBA: “Master of Business Administration) του Δ.Π.Θ αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις Οικονομικές και Διοικητικές επιστήμες όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποβλέπει: πρώτον, στην εμβάθυνση και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής και τρίτον, σε επόμενο επίπεδο, στη συγγραφή διδακτορικής διατριβής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται πτυχιούχοι των Tμημάτων Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης ή άλλων ειδικοτήτων και επιστημών Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι αvτίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ισότιμων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. με κριτήρια που έχει θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) και αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό του ΠΜΣ.
  Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, γίνονται γενικά δεκτοί κάτοχοι του Mεταπτυχιακού Διπλώματος του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών, ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος άλλου A.E.I., σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.).

 • Ειδικεύσεις:

  Δ.Μ.Σ.) στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master in
  Business Administration)» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  α) Γενική Διοίκηση (General Management).
  β) Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική (International
  Finance and Banking).
  γ) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping).

 • Σημειώσεις:

  Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 25310-39824-39825-39826) ή στην ιστοσελίδα του: https://econ.duth.gr/