Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3841/06-09-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 9700

  URL Ιστοσελίδας: https://imba.aueb.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
  Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοικητική των Επιχειρή-
  σεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business
  Administration – MBA International)» έχειωςγνωστικό
  αντικείμενο την Διοικητική των Επιχειρήσεων και συγκε-
  κριμένα καλύπτει τα έξης πεδία:
  α) Διοικητική Επιστήμη,
  β) Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων,
  γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
  δ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία,
  ε) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων,
  στ) Οικονομική Επιστήμη,
  ζ) Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  All candidates must have a solid academic background demonstrated by a university degree from a formally recognized Greek or foreign University. Variety in the profile of the candidates is encouraged. Applicants must also possess strong command of both spoken and written English.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (5 εξάμηνα)
  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 9700 ευρώ (πλήρης), 9900 ευρώ (μερική)