Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Master of Science in Tourism Management & Business Administration

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση,Διοίκηση επιχειρήσεων,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3463/13.09.2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://tourism-master.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση του επιστημονικού δυναμικού στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή στην Ελληνική κοινωνία και στην τουριστική βιομηχανία στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών, για ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους ώστε να συμβάλουν στη βιώσιμη τουριστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  Αναλυτικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχους:
  α) Την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών, που μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα μπορούν να στελεχώσουν με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή και διαχείριση ολοκληρωμένων διοικητικών προσεγγίσεων και εφαρμογών.
  β) Την ανάπτυξη, διάχυση και προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας σε όλους τους κλάδους του τουρισμού

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με Κατευθύνσεις (ειδικεύσεις):
  • Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων.
  • Μάρκετινγκ και Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών.
  • Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
  Ο τίτλος της κατεύθυνσης που επιλέγει ο κάθε φοιτητής αναγράφεται στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που του απονέμεται.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών
  e-mail: information@tourism-master.gr, τηλ.: 2310-013450
  Facebook: https://www.facebook.com/tourism.master.gr/
  Υπεύθυνος Γραμματείας: Παναγιώτης Παπαγεωργίου
  Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας: Καθημερινά 09.00-14.00