Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

  Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

  Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΡΗΤΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Φιλοσοφία και Ηθική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3385/28.07.2021

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://mst.hmu.gr/metaptyxiako/metaptychiako-programma/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-2027

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Tο ΠΜΣ «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Στόχος του ΠΜΣ είναι η ειδίκευση σε μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης & έρευνας και η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση & τεχνογνωσία ικανού να καλύψει τις ανάγκες που απορρέουν από τη ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις & οργανισμούς, αλλά και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΙΓΜΣ) δέχεται αιτήσεις από κατόχους πτυχίων και διπλωμάτων ή τελειόφοιτους κατά προτίμηση συναφών με τη Διοίκηση, Οικονομία και την Πληροφορική τμημάτων από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ, Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπως ορίζει η αντίστοιχη νομοθεσία.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΣ) με εξειδίκευση σε μία από τις θεματικές περιοχές:

  • Επιστήμη Δεδομένων
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Καινοτομία

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  kalarhaki@hmu.gr