Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Πληροφορικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3988/τ.Β΄/14-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://deps.csd.auth.gr/%20

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της Επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management) και της Πληροφορικής συνδυάζοντας τις σύγχρονες πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων με την προηγμένη Τεχνολογία των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης Οικονομίας που βασίζεται στην Πληροφορία και στην Γνώση.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems) και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), ικανών να κατανοούν τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία, να μπορούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη που επιφέρει η τεχνολογία στον κόσμο των επιχειρήσεων και να μπορούν να κατανοήσουν την καινοτομία και να την μετατρέψουν σε επιχειρηματικότητα. Οι απόφοιτοι, έχοντας το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΔΠΜΣ, θα μπορούν να καλύψουν θέσεις εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και να ιδρύσουν δική τους καινοτόμα επιχείρηση.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων τμημάτων. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών συναφών με το πρόγραμμα σπουδών των δύο Τμημάτων, σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων, όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε..

  Πληροφορικής
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
  Οικονομικών
  Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Διεθνών Σπουδών

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

 • Σημειώσεις: