Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?ID=57

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (ΔΕΑL) περιλαμβάνει το σχεδιασμό, προγραμματισμό, έλεγχο και λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην προμήθεια, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων από την πηγή των πρώτων υλών στην κατανάλωση με στόχο τον συγχρονισμό της προσφοράς και της ζήτησης και τη δημιουργία καθαρής αξίας.

  Τα επαγγέλματα που άπτονται της ΔΕΑL έχουν υψηλή ζήτηση και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, την εποχή των μεγάλων δεδομένων και των ανατρεπτικών τεχνολογιών, ειδικότερα δε στην Ελλάδα και λόγω της απελευθέρωσης των μεταφορών και της ανάδειξης της χώρας σε διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο.

  To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΔΕΑL παρέχει θεωρία, ποσοτικά εργαλεία και τεχνικές για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων ΔΕΑL που απαντώνται στην πράξη. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε διάφορες εργασίες/projects, όπου μαθαίνουν πώς να αναλύουν την αποτελεσματικότητα λειτουργίας μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, πώς να την εξηγούν με όρους ποιότητας, κόστους και χρόνου, και πώς να τη βελτιώνουν ανασχεδιάζοντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ ΔΕΑL γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής , καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι που δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών γίνονται δεκτοί εφόσον εξεταστούν επιτυχώς σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 • Σημειώσεις:

  Διοίκηση – Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διευθυντής: Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος
  Συντονιστική Επιτροπή: καθηγητές Ζηλιασκόπουλος, Κοζανίδης, Λυμπερόπουλος, Παντελής, Σαχαρίδης
  Γραμματειακή υποστήριξη προϋπολογισμού και οικονομικών: Φωτεινή Χρονόπουλου
  Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (email: pmsdeal@mie.uth.gr, τηλ: 24210 – 74007, 74010, 74011, web: master-supply-chain-management-logistics.mie.uth.gr)