Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc. In Business Administration, Analytics and Information Systems)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4186 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5400

  URL Ιστοσελίδας: http://www.econ.uoa.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο και Σκοπός

  Το ΠΜΣ παρέχει γνώσεις, εφαρμοσμένες γνώσεις και δεξιότητες στην κοινή περιοχή της πληροφορικής τεχνολογίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων. Τα αντικείμενα σπουδών του μεταπτυχιακού προάγουν την εξειδίκευση σε γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές, οι οποίες συνεισφέρουν στην παραγωγή οικονομικής αξίας.

  Σκοπός του ΠΜΣ  είναι να διαμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πολυμέρεια, γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες στη διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα και την αναλυτική επιστήμη για τη στήριξη της επιχείρησης, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της απόδοσης και την προώθηση της καινοτομίας. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Master of Science in Business Administration, Analytics and Information Systems)».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Διεύθυνση Γραμματείας: 4ος όροφος, Γραφείο 402

  Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, Αθήνα 10559

  Πλησίον στάσης Μετρό “Πανεπιστήμιο”


  Ώρες λειτουργίας Γραμματείας:

  Καθημερινά 09:00 – 15:00

  t: +30 210 3689476


  e: bis-analytics@econ.uoa.gr