Δίκαιο και Οικονομία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

  Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2836/τΒ/16-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://mle.unipi.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Επιμόρφωση & Βελτίωση
  ικανοτήτων των στελεχών, που εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις ή στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &-
  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: Παρασκευή
  Σάββατο