Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου (MSc in Sleep-Related Breathing Disorders – Laboratory and Clinical Sleep Medicine)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3472 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/diataraches_tis_anapnois_ston_ypno_ergastiriaki_kai_kliniki_iatriki_toy_ypnoy/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης, όπως είναι ο ύπνος και ιδιαίτερα οι διαταραχές της
  αναπνοής κατά τον ύπνο.
  Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ είναι:
  Α. Σε κλινικό επίπεδο
  • Η παροχή γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας στον χειρισμό ασθενών με διαταραχές του ύπνου που αντιμετωπίζονται σε κέντρα μελέτης των υπνικών διαταραχών ή στο εξωτερικό ιατρείο.
  • Η παροχή γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας στη διαπίστωση και αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διερεύνηση ασθενών με διαταραχή του ύπνου.
  • Η παροχή γενικών γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας για την έγκαιρη διαπίστωση επικίνδυνων για την υγεία υπνικών διαταραχών σε ειδικές ομάδες ασθενών π.χ. καρδιοπαθείς κ.λπ.
  • Η παροχή γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης θεραπείας και επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν κατά την εφαρμογή αυτής (π.χ. κατά τη χρήση συσκευών υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας κατά τον ύπνο).
  • Η παροχή γνώσεων για τις διαταραχές ύπνου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και γενικότερα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
  • Η παροχή γνώσεων για τη ρύθμιση της κατ’ οίκον μηχανικής αναπνοής με τη βοήθεια της πολυϋπνογραφίας σε εργαστήριο ύπνου.
  Β. Σε τεχνικό επίπεδο
  • Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στη μεθοδολογία των εργαστηριακών εξετάσεων που εφαρμόζονται για τη μελέτη των διαταραχών του ύπνου.
  • Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στη χρήση των ψηφιακών πολυγραφικών μηχανημάτων και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται για την συλλογή και ανάλυση των βιολογικών σημάτων κατά τον ύπνο.
  • Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη συλλογή των βιολογικών σημάτων της πολυκαταγραφικής μελέτης.
  • Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στην τελική ανάλυση και συνολική εκτίμηση των βιολογικών σημάτων που καταγράφονται.
  Γ. Σε εργασιακό επίπεδο
  • Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
  • Η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών για τη στελέχωση Κέντρων Μελέτης Ύπνου, Γενικών Μονάδων και Αναπνευστικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
  • Η προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιττών εξετάσεων, των ημερών νοσηλείας, των επιπτώσεων που φέρει η μη έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών του ύπνου και τη μείωση του οικονομικού κόστους που φέρουν όλα τα ανωτέρω.
  Δ. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο
  • Η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική του ύπνου, στη φυσιολογία και παθοφυσιολογία κυρίως των διαταραχών της αναπνοής κατά τον ύπνο.
  • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας, Πτυχιούχοι Πολυτεχνείου, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Συναφών Σχολών π.χ. τεχνικών ιατρικών εργαστηρίων, τεχνικών ιατρικών οργάνων, ψυχολογίας κτλ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» (MSc in Sleep-Related Breathing Disorders – Laboratory and Clinical Sleep Medicine).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία του ΠΜΣ (Γεωργακοπούλου Μαρία, τηλ. 2132041910)