Διαχείριση Έργων Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2887/19.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://roadedu.wixsite.com/pmtsp-master

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε ένα γνωστικό αντικείμενο με σημαντική ζήτηση, καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας σχετικά με τη διαχείριση έργων, το συγκοινωνιακό και το χωρικό σχεδιασμό ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δοκιμάζονται και οι συγκοινωνιακές υποδομές και η διαχέιρισή τους αναμένεται να αποτελέσουν έναν από τους πυλωνες ανάπτυξης σε εγχώριο και ευρωπαικό επίπεδο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών AEI της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής,   συναφών  με  τα  αντικείμενα  σπουδών  Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής    Ανάπτυξης,    Πολιτικών Μηχανικών,    Τοπογράφων    Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών,  Μηχανικών Περιβάλλοντος,  Μηχανικών Διοίκησης και Οικονομίας  και  άλλων Τμημάτων.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Θ.

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ., Υπεύθυνος κ. Παππάς Ισίδωρος,
  Τηλ. +30 24210 74455 Fax. +30 24210 74380

  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,κ. Βαφειάδου Στέβη
  Τηλ. +30 24210 74444 Fax. +30 24210 74384

  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών κ. Βούλγαρη Χρύσα

  Τηλ. +30 24210 74172 Fax. +30 24210 74119
  Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Πεδίον Άρεως, Βόλος 383 34
  Email: pmtsp-master@civ.uth.gr