Αναπαραγωγική Αναγεννητική Ιατρική (MSc in Reproductive- Regenerative Medicine)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως, Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4156 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3300

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/anaparagogiki_anagennitiki_iatriki/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ «Αναπαραγωγική- Αναγεννητική Ιατρική» καλύπτει ένα σημαντικό τομέα ιατρικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αντικείμενο και σκοπός του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική αποφοίτων Ιατρικών και άλλων Σχολών Υγείας και Σχολών Βασικών Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου ικανότητες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και ερευνητικό επίπεδο με στόχο να αποκτήσουν επιπλέον θεωρητική και πρακτική γνώση που θα βοηθήσει στην επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς και ασχολείται με τη φυσιολογία, την παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαραγωγικού συστήματος στη γυναίκα και τον άνδρα, καθώς και με γενετικές παθήσεις, ενώ παρεμβαίνει τόσο συντηρητικά όσο και χειρουργικά στη θεραπεία τους. Έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Στο πρόγραμμα σπουδών
  του ΠΜΣ οι φοιτητές εκπαιδεύονται στις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναραγωγής αλλά και της Μοριακής Βιολογίας της Αναπαραγωγής. Η Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας νέος τομέας της Ιατρικής έρευνας που ασχολείται με τη μελέτη των βλαστικών κυττάρων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής στην κλινική πράξη, με στόχο τη θεραπευτική παρέμβαση σε σημαντικό αριθμό ασθενών. Στο πρόγραμμα σπουδών
  του ΠΜΣ δίνεται έμφαση στη μελέτη των βλαστικών κυττάρων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η Αναπαραγωγική- Αναγεννητική Ιατρική λόγω του θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος που τη χαρακτηρίζει, αποτελεί διεθνώς ένα τομέα που απαιτεί ενδελεχή και σε βάθος κατάρτιση, ενώ παράλληλα συνδέει την κλασική Ιατρική με τη βασική έρευνα. Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα συνεχίσει να βοηθάει τόσο τους πτυχιούχους των Σχολών Επιστημών Υγείας όσο και τους πτυχιούχους των Σχολών Βασικών Επιστημών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο εφαρμοσμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, αλλά και σε κλινικο-εργαστηριακό επίπεδο στην Αναπαραγωγή και Ενδοκρινολογία. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους ιατρούς να αναγνωρίζουν σημαντικά ερωτήματα βασικής επιστήμης σε σχέση με κλινικά ευρήματα και να εφαρμόζουν εργαστηριακές τεχνικές ώστε να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία των ασθενών.
  Μέσω της υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις πρόσφατες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΑναπαραγωγικήΑναγεννητική Ιατρική» αποκτούν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, τεχνογνωσία και εμπειρία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης μαιευτικής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αναπαραγωγική- Αναγεννητική Ιατρική» (MSc in Reproductive- Regenerative Medicine)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132062802