Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2700

  URL Ιστοσελίδας: http://ades.mie.uth.gr/index.php/el/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αντικείμενο του ΠΜΣ ΑΔΕΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων της παραγωγής και της τεχνολογίας. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα ανάλυσης και σχεδιασμού των ενεργειακών συστημάτων και προτείνονται συγκεκριμένες καινοτόμες πρακτικές στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων».
  Τα επαγγέλματα που άπτονται του προγράμματος της ΑΔΕΣ έχουν υψηλή ζήτηση και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, δεδομένης της πρωτεύουσας σημασίας των ενεργειακών θεμάτων στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ειδικότερα δε στην Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις, τόσο στην έρευνα και εκμετάλλευση φυσικου αερίου, όσο και στην σταδιακή μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο βασιζόμενο σε ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.
  To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΑΔΕΣ παρέχει το βασικό υπόβαθρο, και τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά και διαχείριση ενέργειας, σε εφαρμογές Μηχανικού. Οι φοιτητές εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε διάφορες εργασίες/projects, όπου μαθαίνουν πώς να επιλύουν τεχνικά προβλήματα σχετικά με την ενέργεια και τις ενεργειακές υποδομές.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Ο κλάδος των μηχανικών που ασχολούνται με την ενέργεια έχει πολλές προοπτικές εξέλιξης, καθώς πρόκειται για ειδικότητες που συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας. Βασική προϋπόθεση για εργασία στον κλάδο της ενέργειας, είναι ένας συνδυασμός ισχυρού ακαδημαϊκού υποβάθρου και γνώσης των νέων τεχνολογικών εξελίξεων.   Ένας μηχανικός πρέπει να γνωρίζει πως ο κλάδος του αναπτύσσεται συνεχώς και πως υπάρχουν πολλά να δει και να μάθει. Ωστόσο, για να το καταφέρει αυτό, ο μηχανικός  πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένος στο αντικείμενο.

  Αυτή ακριβώς την γνώση παρέχει το ΠΜΣ ΑΔΕΣ. Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη, ικανά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά τεχνικά προβλήματα στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση ενέργειας και ενεργειακών υποδομών, καλύπτοντας τις ανάγκες της ενεργειακής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ ΑΔΕΣ απευθύνεται

  • σε αποφοίτους ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα αιχμής στην τεχνολογία ενεργειακών συστημάτων,
  • σε εργαζόμενους – στελέχη της βιομηχανίας που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους  και τις επαγγελματικές τους προοπτικές,
  • σε αποφοίτους ΑΕΙ που επιθυμουν να προσανατολιστούν επαγγελματικά στο χώρο της ενέργειας,
  • σε κάθε μηχανικό που ενδιαφέρεται για μία δυναμική επαγγελματική προοπτική σε ένα πεδίο διαρκώς εξελισσόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • Σημειώσεις:

  Διοίκηση – Στοιχεία Επικοινωνίας

  Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (email: pmsades@mie.uth.gr, τηλ: 24210 – 74007, 74010, 74011, web: master-energy-systems.mie.uth.gr)