Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3274/τ.Β΄/8-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1800

  URL Ιστοσελίδας: http://prosynapo.web.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο της Α΄ Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ είναι η Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση αναστήλωση προβολή και κοινωνικοποίηση αρχιτεκτονικών μνημείων, συνόλων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών κτιρίων, παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κέντρων, ιστορικών τόπων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

  Αντικείμενο της Β΄ Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ είναι η Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση ανάδειξη και κοινωνικοποίηση έργων τέχνης και μηχανισμών καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής αξίας

  Σκοποί και στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
  – Η ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο νέων επιστημόνων στα ως άνω αντικείμενα με την παροχή εξειδικευμένης γνώσης τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα.
  -Η προαγωγή της γνώσης και της τεχνογνωσίας στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
  -Η καλλιέργεια της ουσιαστικής και αρμονικής διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο έργο της αποκατάστασης επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες.
  – Η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
  – Η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε εξειδικευμένα διοικητικά ή τεχνικά στελέχη σχετικών με το αντικείμενο παραγωγικών μονάδων ή υπηρεσιών.

  Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προβλημάτων.

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Πολυτεχνικών Σχολών
  Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  Φυσικής
  Χημείας
  Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

 • Ειδικεύσεις:

  1. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
  2. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης όλα ΑΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία Μεταπτυχιακού
  striant@auth.gr, efragou@auth.gr
  τηλ. 2310-99 5559/5483