Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/european-law/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο – Σκοπός

  Το ΔΠΜΣ στο Ευρωπαϊκό δίκαιο απευθύνεται σε Δικηγόρους Ελλάδας και Κύπρου και σε στελέχη εταιρειών, φορέων και οργανισμών τους οποίους αποσκοπεί να εφοδιάσει με τα απαραίτητα προσόντα για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

  Παρέχεται θεωρητική και πρακτική νομική ανάλυση ως εργαλεία για την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δίκαιου σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για νομικούς χωρίς αποκλεισμούς συναφών επιστημονικών πεδίων.

  Σκοπός του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι η σε βάθος γνώση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του δικαίου που συνιστά ιδιαίτερη έννομη τάξη, χωριστή από τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών-μελών, διέπεται από τις δικές του ιδιαίτερες αρχές και υπερισχύει του εθνικού δικαίου των κρατών-μελών της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι το δίκαιο που ενώνει την Ελλάδα και τη Κύπρο μεταξύ τους αλλά συγχρόνως και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη ενός ευρέος φάσματος θεμάτων. Δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα οικονομίας, εμπορίου, ενιαίας αγοράς αλλά συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει και  ποικίλους άλλους τομείς όπως το κλίμα, το περιβάλλον, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη.

  Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην ακαδημαϊκή κατάρτιση των συμμετεχόντων και επιπρόσθετα στην επαγγελματική ανάπτυξή τους βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

  Αντικείμενο του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» είναι η σε βάθος γνώση της Ευρωπαϊκής έννομης τάξης, του δικαίου που ενώνει την Ελλάδα και τη Κύπρο μεταξύ τους αλλά συγχρόνως και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου των κρατών – μελών.

  Το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ στo Ευρωπαϊκό Δίκαιο παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη ενός ευρέος φάσματος θεμάτων, απαραίτητη, για όλους τους δικηγόρους σήμερα. Δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα οικονομίας, εμπορίου, ενιαίας αγοράς αλλά συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει και  ποικίλους άλλους τομείς όπως το κλίμα, το περιβάλλον, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη. Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην ακαδημαϊκή κατάρτιση των συμμετεχόντων και επιπρόσθετα στην επαγγελματική ανάπτυξή τους βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

  Δίνεται έτσι η δυνατότητα για εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, μια από τις πιο σημαντικές χρονικές περιόδους στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας στους Πτυχιούχους του προγράμματος εφόδια χρήσιμα για μια ευρύτατη αγορά εργασίας.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

  1. Απόφοιτοι των Νομικών Σχολών των ΑΕΙ ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Απόφοιτοι  από όλα τα τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Δικαίου ή και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων.
  3. Πτυχιούχοι από τα τμήματα Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  4. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. μπορούν να γίνουν δεκτοί ύστερα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής του Προγράμματος και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

  Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου

 • Σημειώσεις:

  Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

  • Τμήμα Μητρώου Φοιτητών ΕΑΠ (Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 – 13:00):

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367305 & 2610 367302

  Ε-mail: edi@eap.gr

  • Τμήμα Εισδοχής Πανεπιστήμιο Frederick

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 394394

  Ε-mail: info@frederick.ac.cy

  www.frederick.ac.cy