Ερευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3270 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην Αρχιτεκτονική ως σύμπλεγμα των γνωστικών
  πεδίων Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός, τα οποία εξειδικεύονται σε διαμόρφωση μεθόδων για τη διεπιστημονική
  διεύρυνση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής μέσα από
  προσεγγίσεις των Κοινωνικών Επιστημών, νοηματοδότηση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής μέσα από την
  ανάπτυξη ειδικών γνωστικών αντικειμένων, παράσταση
  και οργάνωση του χώρου μέσα από τα σώματα γνώσης
  της πληροφορικής, τεχνολογίας και επικοινωνίας, και συγκρότηση της αρχιτεκτονικής γνώσης δια του σχεδιασμού.
  Ο σκοπός του προγράμματος είναι: (α) η διεπιστημονική κατάρτιση σε θέματα Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού του χώρου καθώς και η κατάρτιση σε διαφορετικές μεθοδολογίες ανάλυσης και έρευνας, (β) η εις βάθος
  κατάρτιση επιστημόνων, ώστε να καταστούν ικανοί για
  την παραγωγή νέας γνώσης, και (γ) η υποβοήθηση νέων
  επιστημόνων που θέλουν να συνεχίσουν σε περαιτέρω
  έρευνα ως υποψήφιοι διδάκτορες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Α ΄Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής΄
  B ΄Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού΄.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών