Υποτροφίες και θέσεις εργασίας από το Κέντρο Αριστείας «Κοίος»

Προκηρύξεις αναφορικά με υποτροφίες και κενές θέσεις εργασίας.

Υπάρχουν σχετικά Links στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Αριστείας «Κοίος».

  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δέκα (10) Υποτροφιών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/05/2023. Πληροφορίες: https://bit.ly/3TO9dw3

  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) θέσης για έρευνα (Research Associate/Postdoctoral researcher), για το ερευνητικό έργο HVDC-WISE.

                     Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/05/2023. Πληροφορίες: https://bit.ly/3JR7nWq

  • Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση θέσεων Software Engineers (Solution Architects, Compliance & Testing, Front-end Development, Back-end Development), για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/05/2023. Πληροφορίες: bit.ly/40WOQ2s

ΕΣΠΑ