Το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για την Έρευνα και Καινοτομία ΕΚΤ

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και της δημόσιας διοίκησης, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027) από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την συμμετοχή όλων των Εθνικών Σημείων Επαφής.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τις θεματικές «Υγεία», «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και «Marie Skłodowska-Curie Actions», συμμετείχε με παρουσίαση για τις δράσεις του στην ενότητα «Οι υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής».

Την εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό της Επιτρόπου για θέματα Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Mariya Gabriel. Η Επίτροπος συνεχάρη τους ελληνικούς φορείς για τη συμμετοχή τους σε έργα στον Ορίζοντα 2020 (2014-2020) και εξήρε τα αποτελέσματα της Ελλάδας, η οποία συγκαταλέγεται στις 10 χώρες με την υψηλότερη επίδοση, με ποσοστό επιτυχίας 14,3%, μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Περισσότερες Πληροφορίες

ΕΣΠΑ