Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση έξι υποτροφιών 2023-2024 – Ιδρύμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη  (Λήξη 30-11-2023)

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη, προκηρύσσει τη χορήγηση έξι υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2023-24. Όροι και προϋποθέσεις αναλυτικά στην παρακάτω προκήρυξη:

Αίτηση χορήγηση υποτροφίας

Υπεύθυνη Δήλωση

ΕΣΠΑ