Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  του ΑΠΘ, καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

Θεματικά Πεδία Έρευνας

  • Εταιρική Βιωσιμότητα & Υπευθυνότητα (1 διαθέσιμη θέση) – Μέλος ΔΕΠ: Παρασκευή Δεκούλου
  • Διαχείριση Επωνυμίας στους Επικοινωνιακούς ή Πολιτιστικούς Οργανισμούς (Media Branding / Cultural Branding (1 διαθέσιμη θέση) – Μέλος ΔΕΠ: Παρασκευή Δεκούλου
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στους Επικοινωνιακούς ή Πολιτιστικούς Οργανισμούς (1 διαθέσιμη θέση) – Μέλος ΔΕΠ: Παρασκευή Δεκούλου

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης αλλοδαπών πανεπιστημιακών τίτλων.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ από 1-9-2022 έως 30-9-2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση kskoufa@jour.auth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ (Εγνατία 45, ΤΚ 54625, τηλ. 2310 992063) ή στο μενού «Διδακτορικές Σπουδές» στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΕΣΠΑ