ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ_ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΘ_2021-2023 (νέα περίοδος αιτήσεων έως 15/9/2021)

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., δεδομένου του
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, δίνουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα γίνει 4 Οκτωβρίου 2021.

Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική Τοπίου,
αναγνωρισμένο Πανευρωπαϊκά και διεθνώς (IFLA, ECLAS).

Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.

Στο ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου γίνονται δεκτοί:
Διπλωματούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας, καθώς και
Διπλωματούχοι / Πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

ΕΣΠΑ